ارزش های کلیدی ما

یکپارچگی، احترام به خود و سایرین، ارائه ارزش و تاثیرگذاری مثبت بر جامعه و محیط کسب و کار از جمله ارزش های کلیدی ما هستند. تعهد ما به موفقیت مشتریان و ارتقاء سطح استانداردهای اجرایی مان، گروه مشاوران کسب و کار رویکرد را به یک گروه مشاوره حرفه ای ارائه دهنده خدمات مشاوره اجرایی مدیریت و کسب و کار مبدل ساخته است.

احترام

از دیدگاه ما در رویکرد، «احترام متقابل وظیفه مشترک است» و بر آن تاکید زیادی داریم. ما به استعدادها و توانایی های همکاران و شرکای کاری مان توجه زیادی نشان می دهیم و در زمان بکارگیری نیروهای جدید نیز بیش از هر چیز بر ارزش ها و رفتارهایمان به عنوان یک گروه مشاوره تخصصی، حرفه ای و تمایز تاکید داریم.

یکپارچگی

ما همواره به دنبال خلق و ارائه مزایای رقابتی پایدار برای مشتریانمان هستیم. از دیدگاه ما یکپارچگی به معنی تشخیص دقیق «درست از نادرست» است. ما اطلاعات مشتریانمان را بسیار محرمانه می دانیم و آن را حتی برای تبلیغات و بازاریابی خود نیز منتشر نمی نماییم. ما خود را به ارائه کیفیت بالا و متمایز در کارهایمان متعهد می دانیم و همواره می کوشیم تا در زمان کار با مشتریانمان بر روی مسائل کلیدی و اهداف آنان تمزکز نماییم. ما یافته ها و مطالعاتمان را با مشتریانمان در میان می گذاریم و می کوشیم تا آنان را از نتایج پیشرفتها و دستاوردهایمان در گروه مشاوران کسب وکار رویکرد بهره مند نماییم.

عدم تبعیض

ما در گروه رویکرد می کوشیم تا فرصت های برابری را برای زنان و مردان سخت کوش و با استعداد فراهم نماییم. از دیدگاه ما هر فرد با استعداد و سخت کوشی حق پیشرفت و تعالی را دارد و ما نیز موظفیم تا بستر آن را فراهم نماییم. در محیط کار ما، حفظ ارزش های اجتماعی و اخلاقی یک اولویت بسیار حیاتی محسوب می شود و بر این باوریم که احترام به ارزش های اجتماعی ما را به سازمانی بهتر و شایسته تر تبدیل می کند.

اول مشتری!

ما موفقیت و کارآیی خود را بر اساس موفقیت مشتریانمان و تاثیری که بر کسب و کار و سازمان ها داشته ایم اندازه می گیریم. ما از همه منابع و توانایی هایمان برای موفقیت مشتریانمان استفاده می کنیم. برای ما مهم نیست که مشتری ما سازمانی است کوچک یا بزرگ، مهم برای ما اطمینان و انتظاری است که مشتریان از ما دارند. ما انسان هایی نتیجه گرا هستیم و از دید ما موفقیت مشتریانمان در گرو عملکرد موثر ما در حوزه های اجرایی است.

مشارکت پذیری

ما خود را شریک مشتریانمان می دانیم و همواره می کوشیم تا رابطه ای درازمدت و پایدار را با مشتریانمان ایجاد کنیم. بیش از 60% مشتریان ما در گروه مشاوران رویکرد بیش از 3 سال است که با همکاری نزدیک دارند. ما خود را عضوی از اعضای تیم مشتریانمان می دانیم و بر این باوریم که باید در طوفان های کسب و کار با یکدیگر به ساحل امن و آسایش برسیم. ما دانش و توانایی های خود را به مشتریانمان می آموزیم و می کوشیم تا آنها در همان موضوع دیگر نیازی به مشاور نداشته باشند و خود به عنوان یک سازمان توانمند، قادر به رفع مشکلات و مسائل خود باشند. در عوض ما گام های بزرگتری را با متشریانمان بر می داریم.

غیرممکن وجود ندارد!

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، مشتریانمان را در عبور از مرزهای غیرممکن یاری می نماییم. مشتریان ما در بازارهای جهانی فعال هستند و حجم سالانه صادارت مشتریان ما بیش از 250 میلیون دلار است. ما می کوشیم تا تاثیر عوامل محیطی کسب و کار در سازمان های مشتریانمان را به حداقل برسانیم و خودباوری و رقابت پذیری را در آنها به حداکثر برسانیم.

ارائه ارزش

ما خود را متعهد به خلق و ارائه ارزش به متشریانمان می دانیم. به باور ما مشتریان ما در قبال دستمزدی که به ما پرداخت می کنند توقع بهترین خدمات و عملکرد را دارند و ما نیز خود را به آن متعهد می دانیم. ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد بر این باوریم که باید در قالب خدمات و فعالیت هایمان چیزی بیش از نتایج متداول و مرسوم را به مشتریانمان ارائه دهیم و صرفا به دنبال پاسخ های استاندارد و متداول نباشیم.

تاثیر و مسئولیت اجتماعی

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، خود را در قبال توسعه و تعالی شرکت ها و سازمان های سرزمینمان مسئول می دانیم. کارشناسان و متخصصین ما هر ساله بیش از 100 ساعت آموزش های رایگان و هدفمند را برای توانمندسازی کسب و کارها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در سراسر ایران صرف می نمایند و می کوشند تا راهنمایی های لازم را به جوامع محلی در سراسر کشورمان جهت برون رفت از محرومیت اقتصادی ارائه نمایند. ما بر این باوریم که توجه به مسئولیت و تاثیر اجتماعی ما را به سازمانی کارآمدتر تبدیل می نماید.

چشم انداز استراتژیک

ما به دنبال خلق و ارائه مزایای رقابتی پایدار برای مشتریانمان هستیم. ما در رویکردمان به کسب و کار، جنبه های مختلف و کلیدی آن را در نظر می گیریم. ما همواره جایگاه مشتریانمان در بازار و توانمندیهایی که می تواند مشتریانمان را در دستیابی به نتایج خارق العاده و پایدار یاری نماید در اولویت قرار می دهیم. ما تصمیم های خود را بر اساس داده ها و اطلاعات درست و تحلیل های دقیق و منطق حاکم بر دنیای حقیقی کسب و کار اتخاذ می کنیم. از دیدگاه ما استراتژی در همه جنبه های سازمان اهمیت دارد.