راه پیش رو

راه پیش رو(The Way Forward)، شعار رسمی گروه مشاوران کسب و کار رویکرد است. شعاری که الهام بخش ما در همه مراحل کار و دستیابی به نتایج ملموس پایدار برای مشتریانمان است.

راه پیش رو (®The Way Forward) شعار رسمی ما و رویکرد الهام بخشی است که ما در همه مراحل کار هدایت می نماید. راه پیش رو، مسیری است پایدار و روشن که ما در آن گرفتار گمراهی، شک و بی ثباتی نخواهیم شد. ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد خود و مشتریانمان را گرفتار واژگان بی معنی و گزارشات مبهم و بی نتیجه نمی کنیم. در میان ما جایی برای بحث های حاشیه ای و کلیشه ای وجود ندارد. در طی «راه پیش رو» ما خود را مشغول نام ها و سایرین نمی کنیم و به ایده ها و وظایفمان به عنوان مشاوران خبره، کاردان و حرفه ای در حوزه مدیریت و کسب و کار تمرکز می کنیم.
ما «راه پیش رو» هستیم؛ این باوری است که مشتریان ما در طی سالهای اخیر آن را از همکاری و خدمات ما بدست آورده اند و تصویری شفاف از توانایی ها و مزایای ما در ذهن خود دارند. همه چیز در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد تحت تاثیر شعار الهام بخش ما قرار دارد: «راه پیش رو» که ما را متعهد می سازند تا بهترین ها را برای مشتریانمان انجام دهیم، بهترین ها را برای خود و دیگران بخواهیم و برای جامعه خود مفید و موثر باشیم. ما در میان ابرها به دنبال پاسخ نمی گردیم، رویمان به جلو است و راهکارها و راه حل های خلاقانه و متمایز خود را متناسب با توانایی و منابع مشتریانمان ارائه می نماییم و همواره می کوشیم تا به نتیجه بیندیشیم.

ماموریت ما، خلق و ارائه نتایج ملموس پایدار به مشتریانمان است؛ کاری بسیار دشوار مانند بسیاری دیگر از کارهای زندگی! اما در این میان به دانش و راهکارهای خلاقانه مان ایمان داریم.

«همه چیز از یک رویکرد آغاز می شود، برای رسیدن به افق های جدید در عبور از راه پیش رو، با تسلط بر قواعد بازی در دنیای کسب و کار، برای رسیدن به نتایج ملموس پایدار»

این نقشه راه ما برای رسیدن به دستاوردهایی است که تا کنون رقم زده ایم و در آینده به دستاوردهایی بهتر و بزرگتر دست خواهیم یافت. در این طی مسیر خود در «راه پیش رو» به عنوان مسیری برای پیشرفت و تعالی کسب و کار، خود را با اخلاقی حرفه ای که آمیخته از عناصر کلیدی موفقیت ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد است، آراسته ایم؛

اشتیاق به کسب نتیجه که آن را با انتظارات و اهداف مشتریانمان همراستا ساخته ایم
تعهد به بالاترین سطح کیفیت که آن را در حرفه ای گرایی و اخلاق حرفه ای خود در تمام حوزه های کاری مان آمیخته ایم
صداقت و شفافیت برای بیان آنچه که هست به همان شکلی که هست به زبانی ساده و قابل درک برای همگان
پذیرابودن نظرات دیگران حتی اگر 1% امکان آن وجود داشته باشد
عملگرایی و تمرکز بر حصول نتایجی که خود را متعهد به تحقق آن می دانیم
یک تیم واحد بودن، اعتماد به یکدیگر و نظرات تیمی، انرژی گرفتن از موفقیت های فردی و جمعی یکدیگر
جدی بودن در کار، با آنکه وقتی کنار هم هستیم خودمان را خیلی جدی نمی گیریم، بیشتر می خندیم، البته به خودمان!