مدیریت و برنامه ریزی برون سپاری (واسپاری)

ما در دوران برون سپاری (واسپاری) به سر می بریم؛ دورانی که در آن شرکت ها می کوشند تا با واگذارکردن فعالیت های غیر کلیدی و غیر تخصصی خود به سازمان ها و شرکت هایی که در اجرای آن فعالیت ها تخصص یافته اند، از بار عملیاتی و سرمایه گذاری های غیر ضروری در سازمان های خود جلوگیری کاسته و در عوض با تمرکز بر فعالیت های کلیدی و ارزش افزای خود، سرمایه گذاری های خود را در مسیر خلق و ارائه مزایای رقابتی پایدار صرف نمایند.

هر روز بر تعداد شرکت هایی که در می یابند می بایست از حجم و بار عملیاتی و سرمایه گذاری های خود در فعالیت های غیر ارزش افزا بکاهند و بر میزان فعالیت هایی که از سوی سازمان ها و شرکت ها به شرکت های تخصص یافته در این دسته از فعالیت ها افزوده می شود.

نکته کلیدی در برون سپاری (واسپاری) شناخت درست جنبه های عملیات و فعالیت هایی است که از طریق واسپاری از چرخه عملیات اصلی سازمان خارج می شوند. در این میان برخی از سازمان ها از واسپاری فعالیت های خود بیم دارند؛ دلیل اصلی آن در عدم اتخاذ استراتژی های مشخص و عدم آشنایی با جنبه ها، پیامدها و نحوه مدیریت فعالیت ها و عملیات واسپاری شده است.

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد خود را متعد به متحول کردن مدل کسب و کار و افزایش بهره وری، سودآوری و رقابت پذیری مشتریان خود می دانیم و از همین رو، با ارائه خدمات مشاوره اجرایی حرفه ای در زمینه مدیریت و برنامه ریزی واسپاری فعالیت ها و عملیات غیر ارزش افزا و غیر رقابتی، به مشتریانمان در بهره مندی از فرصت های موجود در این زمینه کمک می کنیم.

چه کمکی از ما ساخته است؟

مشاوران و کارشناسان ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، همواره آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به سئوالات شما هستند. برای تماس با مشاوران ما و ارسال سئوالات و درخواست های خود، اینجا را کلیک کنید!

آیا با مشکلات شما آشنایی داریم؟

مشاوران و کارشناسان ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، به نیازها و چالش های کلیدی شما در بیش از 100 حوزه تخصصی پاسخ ها و راهکارهای جامع و اثربخشی را ارائه می دهند. برای آشنایی بیشتر با حوزه های تخصصی و دانش ما، اینجا را کلیک کنید!

آیا در صنعت شما کارا هستیم؟

مشاوران و کارشناسان ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، به شرکت ها، سازمان ها، برندها و بنگاه های اقتصادی فعال در بیش از 50 حوزه تولیدی، صنعتی، فنی و خدماتی خدمات مشاوره ای و اجرایی خود را ارائه می نمایند. برای آشنایی بیشتر با این حوزه ها، اینجا را کلیک کنید!