نتایج ملموس پایدار (®Tangible Results)

ماموریت ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، تولید و ارائه گزارش نیست، بلکه خلق و ارائه نتایج ملموس پایدار است. مدیریت سنتی و رویکردهای متداول به تغییر و تحول کسب و کار برای دهه ها سازمان ها را به چالش کشانده اند و از دیدگاه ما زمان آن فرا رسیده است تا با به چالش کشاندن آن، رویکرد و روشی نوین و کارآمد را ارائه دهیم. بررسی های ما در نشان می دهد که بیش از 70% از تلاش ها و برنامه های اجرا شده برای تغییر و تحول موثر در سازمان ها و شرکت ها با ناکامی مواجه می گردند و یکی از دلایل عمده آن در رویکرد نادرست به تغییر و تحول و انتخاب مشاوران و مجریان نارکارآمد است. رویکرد ما به تغییر و تحول در قالب مفهوم «نتایج پایدار ملموس» بر پیش بینی، ارزیابی و مدیریت مخاطرات و ریسک تغییر و تحول از اولین روز اجرای آن است و نتیجه آن، افزایش توانایی و مزایای رقابتی سازمان ها به شکل ملموس و پایدار است.

مدیریت موثر تغییر وتحول خود یکی از منابع مهم دستیابی به مزایای رقابتی پایدار است که تنها معدودی از سازمان ها قادر به اجرای درست آن هستند. در بررسی اخیر ما در سال 1393 که در بین 50 شرکت صورت پذیرفته است، 75% از شرکت های سئوال شونده ابراز داشته اند که نتایج بدست آمده از اجرای برنامه های تغییر و تحول با آنچه برای آن برنامه ریزی کرده بودند، فاصله زیادی دارد و تنها 25% از آنها از نتایج بدست آمده رضایت نسبی داشتند!
تغییر و تحول تنها عنصر ثابت در محیط کسب و کار است و این تغییر و تحول است که همچنان پابرجاست و سازمان ها و شرکت هایی که توانایی انطباق با آن را نداشته باشند، می بایست بهای آن را در زیان، افت سهم بازار و حتی خروج از میدان رقابت بپزدازند.

چه کمکی از ما ساخته است؟

مشاوران و کارشناسان ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، همواره آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به سئوالات شما هستند. برای تماس با مشاوران ما و ارسال سئوالات و درخواست های خود، اینجا را کلیک کنید!

آیا با مشکلات شما آشنایی داریم؟

مشاوران و کارشناسان ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، به نیازها و چالش های کلیدی شما در بیش از 100 حوزه تخصصی پاسخ ها و راهکارهای جامع و اثربخشی را ارائه می دهند. برای آشنایی بیشتر با حوزه های تخصصی و دانش ما، اینجا را کلیک کنید!

آیا در صنعت شما کارا هستیم؟

مشاوران و کارشناسان ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، به شرکت ها، سازمان ها، برندها و بنگاه های اقتصادی فعال در بیش از 50 حوزه تولیدی، صنعتی، فنی و خدماتی خدمات مشاوره ای و اجرایی خود را ارائه می نمایند. برای آشنایی بیشتر با این حوزه ها، اینجا را کلیک کنید!