معرفی گروه مشاوران کسب و کار رویکرد

گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، گروهی است تخصص یافته از کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت، استراتژی و اجرا که با اندوختن سالها تجربیات ارزشمند در عالی ترین سطوح علمی، اجرایی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور و فعالیت موثر در حوزه های متنوعی از کسب و کار، با رویکردی متمایز که هدف آن تثبیت و تداوم بقا، رشد و سودآوری سازمان، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است،
مدیران و کارشناسان این گروه با بیش از یک دهه تجربه در سطوح بالای مدیریتی و اجرایی در سازمان های خارجی و داخلی و کوله باری از تجربیات اجرایی موفق در داخل و خارج از کشور، توانسته اند خدمات شایانی را به سازمان ها، شرکت ها، برندها و بنگاه های اقتصادی در چهارگوشه کشورمان ارائه نمایند.
گروه مشاوران کسب و کار رویکرد با درک و شناخت دقیق نیازها، خواسته ها و انتظارات سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، صنعتی و تجاری (سرویس گیرندگان) و ارزیابی دقیق محیط رقابتی، منابع و توانمندی سرویس گیرندگان خود راهکارهای جامع، اثربخش، خلاقانه و مقرون بصرفه را در جهت ایجاد و حفظ مزایای رقابتی پایدار و نیل به مزایای ممیزه و تعالی بخش ارائه نموده و با آموزش اصولی و کارآمد راهکارها به مدیران و کارکنان شرکت های سرویس گیرنده، آنان را در استقرار، پیاده سازی و اجرای راهکارها بطور همه جانبه یاری می نماید.

مشاوران حرفه ای رویکرد، پاسخگوی سئوالات و مسائل کلیدی شما هستند!

برای تعیین وقت مشاوره حضوری یا ارسال سئوالات خود با ما تماس بگیرید.

تمایزهای کلیدی گروه مشاوران کسب و کار رویکرد

1) روش مشاوره

گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، به عنوان یکی از تخصصی ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت و کسب و کار، با اتخاذ رویکردی متمایز و بهره گیری از روش ها و متدولوژی های روزآمد علمی و اجرایی، تمرکز خود را بر ارائه راهکارهای اجرایی و اثربخش که موجب ثبات کسب و کارها، سودآوری پایدار و رشد متوازن آنها می گردد، قرار داده است.

2) رویکرد عملگرایانه

از دیدگاه ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، نیازهای کلیدی و ضروری فعالان اقتصادی، صاحبان و مدیران کسب و کارها بی شک از طریق راهکارهای اجرایی عملگرایانه ای برآورده می شود که با رویکردی واقعگرایانه، اثربخش و کارآمد که موجب افزایش سودآوری و کاهش هزینه های کسب و کار می گردد.

3) تخصص و دانش روزآمد

کارشناسان و مشاوران برجسته گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، ضمن بهره مندی از مدارج بین المللی علمی و آکادمیک و فعالیت به عنوان اعضای هیئت های علمی دانشگاه های برتر کشور، سوابق اجرایی در سطوح ارشد اجرایی و مدیریتی در سازمان ها و شرکت های معتبر بین المللی و داخلی را دارا هستند و از همین رو، با حقایق و شرایط کسب و کار و چالش های پیش روی سازمان ها و شرکت ها به خوبی آشنا هستند.

4) انتقال دانش و تجربه

گروه مشاورین کسب و کار رویکرد، رویکردی متمایز را برای بهبود و تعالی سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، صنعتی و تجاری در پیش گرفته است. این رویکرد بر اساس ارائه راهکارهای عملگرایانه و بهبود مستمر در راستای نیل به تعالی کسب و کار در قالب ایجاد، حفظ و توسعه مزایای رقابتی پایدار است. در قالب این رویکرد، هدف ما مبدل نمودن سازمان به یک سازمان خود احیا و خود ترمیم است که در قالب آن مدیران و کارشناسان سازمان توانایی لازم برای ارزیابی و طرح ریزی اقدامات موردنیاز و واکنش سریع و کارآمد به مقتضیات بازارهای رقابتی را بدست می آورند.

رضایتمندی مشتریان از خدمات ما

مشاوره مدیریت و کسب و کار / 91%
خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی / 89%
طراحی، توسعه و پیاده سازی نظام کسب و کار / 84%
برنامه ریزی، استراتژی و راهکارهای مدیریت / 90%