رویکرد متفاوت، راهکارهای متمایز

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، به پاسخ های استاندارد و متداول اعتقاد چندانی نداریم. از دیدگاه ما هر سازمان و شرکتی نیازمند راهکارها و راه حل های خاص خود است. از همین رو ما با رویکری متفاوت می کوشیم تا راهکارهایی متمایز، کارآمد و اثربخش را به مشتریان مان ارائه نماییم.

عناصر بنیادین گروه مشاوران کسب و کار رویکرد

رویکرد متفاوت، راهکارهای متمایز

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد بر این باوریم که آنچه سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، صنعتی و تجاری بدان نیاز دارند، مدل های اجرایی، عملگرایانه، قابل اجرا و دست یافتنی هستند که در زمان معقول و با صرف حداقل هزینه (در قالب هزینه های فرصت و هزینه های نهایی اجرایی) به بالاترین راندمان و سودآوری منجر شوند.
در رویکرد ما، منطق کمی و تبدیل نموده معیارهای کلیدی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد به معیارهای کمی و قابل سنجش برای مدیران و کارکنان سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گروه مشاوران کسب و کار رویکرد از متدولوژی نوآورانه و کاربردی برای ارزیابی، شناخت، توسعه راهکار، پیاده سازی و نظارت بر روند اجرای تغییرات، اصلاحات و تحولات در سازمان بهره می گیرد. در قالب این متدولوژی، اطلاعات داخلی و اطلاعات برون سازمانی و شاخص های کلیدی موفقیت و عملکرد رقابتی یک سازمان ارزیابی و بطور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای عملگرایانه و سریع الحصول توسعه داده شده و بر اساس یک روش دقیق و مدون مورد پیاده سازی و آموزش قرار می گیرند.
ارزیابی، شناخت، درک، عارضه یابی، توسعه راهکار، پیاده سازی و آموزش ارکان اساسی متدولوژی گروه رویکرد را تشکیل می دهند.

گروه مشاورین کسب و کار رویکرد، رویکردی متمایز را برای بهبود و تعالی سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، صنعتی و تجاری در پیش گرفته است. این رویکرد بر اساس ارائه راهکارهای عملگرایانه و بهبود مستمر در راستای نیل به تعالی کسب و کار در قالب ایجاد، حفظ و توسعه مزایای رقابتی پایدار است. در قالب این رویکرد، هدف ما مبدل نمودن سازمان به یک سازمان خود احیا و خود ترمیم است که در قالب آن مدیران و کارشناسان سازمان توانایی لازم برای ارزیابی و طرح ریزی اقدامات موردنیاز و واکنش سریع و کارآمد به مقتضیات بازارهای رقابتی را بدست می آورند.
ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد بر این باوریم که آنچه سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، صنعتی و تجاری بدان نیاز دارند، مدل های اجرایی، عملگرایانه، قابل اجرا و دست یافتنی هستند که در زمان معقول و با صرف حداقل هزینه (در قالب هزینه های فرصت و هزینه های نهایی اجرایی) به بالاترین راندمان و سودآوری منجر شوند.
در رویکرد ما، منطق کمی و تبدیل نموده معیارهای کلیدی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد به معیارهای کمی و قابل سنجش برای مدیران و کارکنان سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ویدئوهای آموزشی رویکرد

گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، خدمات تخصصی و حرفه ای مشاوره ای و اجرایی خود را در حوزه های کاربردی و گسترده ای از مدیریت و کسب و کار به ویژه مدیریت بازاریابی، برندسازی و مدیریت برند، مدیریت و برنامه ریزی زنجیره تامین، تبلیغات و روابط عمومی، معماری و ساختار سازمانی، توسعه و تعالی کسب و کار، مهندسی مالی و بودجه بندی ارائه می نماید.

نوآوری های ما

®Tangible Results

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد با الگو برداری از شرکت های برتر مشاوره مدیریت جهان از متدولوژی ®Tangible Results برای حصول اطمینان از اجرای درست برنامه و پیاده سازی دقیق تغییرات در شرکت ها و سازمان های مشتری بهره می گیریم. اطلاعات بیشتر

℠Approach Toolkit

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، از جعبه ابزار مدیریتی ویژه ای به نام ℠Approach Toolkit برای کمک به شرکت ها و سازمان ها در حوزه های تخصصی استفاده می کنیم. اطلاعات بیشتر

℠BothBrain Management

ما مفهوم مدیریتی جدیدی به نام ℠BothBrain Management یا مدیریت با دو نیمه مغز را ابداع نموده ایم که یک متدولوژی نوآورانه، تحولگرا، اثربخش و کارآمد برای مدیریت سازمان ها، کسب و کارها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. اطلاعات بیشتر

℠Business Compass

℠Business Compass (قطب نمای کسب و کار) یک متدولوژی نوآورانه و اثربخش است که توسط دکتر بابک بهبودی، موسس و مدیر عامل گروه مشاوران کسب و کار و جمعی از همکارانش ابداع گردیده است. اطلاعات بیشتر